ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซุ้มเสมาอุโบสถหลังใหม่ - Web wat Thailand